Làm thế nào để khai thác hiệu quả không gian ngầm đô thị?

Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam: Do chưa có đầy đủ hệ thống khung pháp lý nên các công trình ngầm hiện nay được quản lý riêng cho từng ngành, không có sự phối hợp có hệ thống, chưa có dữ liệu chia sẻ công trình ngầm...

IMG

Ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam:

Do chưa có đầy đủ hệ thống khung pháp lý nên các công trình ngầm hiện nay được quản lý riêng cho từng ngành, không có sự phối hợp có hệ thống, chưa có dữ liệu chia sẻ công trình ngầm, không gian ngầm. Vì thế, tất cả những vấn đề liên quan đến không gian ngầm nên bắt đầu bằng việc xây dựng một khung pháp lý hoàn thiện.

IMG

Ông Nguyễn Hồng Tiến, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật thuộc Bộ Xây dựng

Trong các luật được ban hành gần đây đã có một số nội dung quy định về phát triển không gian ngầm đô thị, nhưng chưa đủ, chưa thống nhất. Khung pháp lý quan trọng nhất là Luật Đất đai chưa đề cập đến khai thác không gian ngầm đô thị. Sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ sớm ban hành cơ chế chính sách khuyến khích ưu đãi cho việc đầu tư công trình ngầm, ban hành quy hoạch không gian ngầm đô thị tại các thành phố lớn.

V.Huyền

trungnam