Làm thế nào để hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất ở Việt Nam?

TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia: Quan trọng nhất là cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước phải tiến hành theo hướng đảm bảo tính ổn định, minh bạch.

IMG

TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia:

Quan trọng nhất là cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước phải tiến hành theo hướng đảm bảo tính ổn định, minh bạch. Có ổn định về chi phí, các doanh nghiệp mới có thể hoạch định chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế. Hiện nay, hầu hết các doanh nhân, nhà đầu tư Việt Nam vẫn không dám nghĩ đến chiến lược dài hạn, thể hiện qua việc hầu hết các cổ đông luôn yêu cầu chi trả toàn bộ cổ tức chứ không chấp nhận các dự án đầu tư mở rộng, vì lãi suất nói riêng, các loại chi phí nói chung luôn bất ổn.

IMG

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành:

Thứ nhất, cần tôn trọng cơ chế thị trường để cho thị trường quyết định lãi suất. Trong ngắn hạn, việc thực hiện đồng thuận lãi suất và áp dụng trần lãi suất đã kiềm chế được cuộc đua lãi suất nhưng về lâu dài sẽ làm méo mó lãi suất thị trường. Thứ hai, Việt Nam cần có bộ dữ liệu thống kê và tiến hành các nghiên cứu về cơ chế chính sách, cách thức truyền dẫn chính sách để có thể lượng hóa tác động chính sách, phục vụ cho công tác dự báo, giảm bớt những quyết định đi sau thị trường hoặc những cú sốc với thị trường tiền tệ nói riêng và nền kinh tế nói chung. Thứ ba, tuân thủ tiến trình thông tin, ban hành và thực thi chính sách để văn bản đưa ra không gặp các phản ứng bất lợi của thị trường.

M.T

trungnam