Làm thế nào để giảm thiểu xe quá khổ, quá tải lưu thông gây hư hỏng các công trình đường bộ?

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng: Thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ triển khai 10 trạm cân lưu động trên các quốc lộ trọng yếu để kiểm soát các xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ.

IMG

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng:

Thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ triển khai 10 trạm cân lưu động trên các quốc lộ trọng yếu để kiểm soát các xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ. Bộ cũng sẽ lựa chọn những cán bộ có phẩm chất tốt thực hiện công tác này để đảm bảo công bằng, công khai và nghiêm minh trong việc kiểm soát, xử phạt các phương tiện giao thông quá khổ, quá tải lưu thông gây hư hỏng các công trình đường bộ.

IMG

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh:

Song hành với việc đầu tư, bố trí các trạm cân để kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ, Bộ GTVT nên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân và các chủ phương tiện. Một mặt là tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình kiểm soát trọng tải xe lưu thông trên đường bộ nhằm minh bạch, công khai công tác này, mặt khác là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ phương tiện trong việc bảo vệ các công trình đường bộ. Bên cạnh đó, cần phải có các chế tài xử phạt đủ sức răn đe đối với các chủ phương tiện cố tình lưu thông xe quá khổ, quá tải làm hư hỏng các công trình đường bộ.

TD

admin