Làm thế nào để doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất kinh doanh?

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBDN TP.HCM: Cần giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường và đầu tư; giảm chi phí sản xuất - kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm; tiếp cận vốn tín dụng; tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

IMG

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBDN TP.HCM

Cần giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường và đầu tư; giảm chi phí sản xuất - kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm; tiếp cận vốn tín dụng; tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Chính quyền phải thật sự đồng hành cùng doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Sự chia sẻ của Nhà nước đối với doanh nghiệp là sức mạnh tinh thần động viên doanh nghiệp vượt qua thách thức hiện nay.

IMG

TS. Lê Đăng Doanh

Các DN cần phải tự định vị lại mình đang ở đâu. Vấn đề mà DN phải giải quyết là điều chỉnh lại những đầu tư sai, nếu có nợ phải giải quyết, cắt nợ để tiếp tục kinh doanh. Nhiều lĩnh vực hiện tại có thể đầu tư như lĩnh vực y tế và giáo dục, DN nên dựa vào đó để định hướng lại, tái cấu trúc để có thể tiếp tục phát triển. Vấn đề ở đây không phải là chờ mà là hành động, đã có chỉ thị về tái cấu trúc nền kinh tế, các chỉ thị tái cấu trúc tập đoàn và tổng công ty nhà nước, xử lý nợ xấu... Vấn đề hiện nay là hành động thôi.

V.Huyền (tổng hợp)

ngocthanh