Làm thế nào để các dự án nông thôn mới đạt hiệu quả và thiết thực?

Ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xây dựng nông thôn mới là một quá trình nhưng chúng tôi vẫn đặt ra những tiêu chí để đánh giá và phải đảm bảo các tiêu chí đó mới được coi là thiết thực và hiệu quả.

IMG

Ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Xây dựng nông thôn mới là một quá trình nhưng chúng tôi vẫn đặt ra những tiêu chí để đánh giá và phải đảm bảo các tiêu chí đó mới được coi là thiết thực và hiệu quả. Trong đó phải kể đến việc nghiên cứu các chính sách, xây dựng các mô hình thử nghiệm các chính sách mới, đưa các ý kiến phản hồi của người dân cho các đơn vị thực hiện chính sách.

IMG

Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam:

Muốn các dự án nông thôn mới phát triển hiệu quả và thiết thực thì cần giải quyết thách thức trong sự phát triển ở khu vực nông thôn; cư dân nông thôn cần được kết nối và được đàm thoại về chương trình này. Bên cạnh đó, họ cần có cơ hội để lựa chọn sự phát triển mang tính đồng đều.

IMG

Ông Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp nông thôn:

Xây dựng quyền tự chủ và phát huy nội lực ở nông thôn, phòng chống rủi ro trong quá trình phát triển nông thôn mới là điều rất quan trọng hiện nay. Các dự án cần bám sát mục tiêu này để đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Ngô Trần

trungnam