Làm gì để tránh thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản?

Ông Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Hạn chế thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản cần phải bắt đầu từ việc xây dựng hệ thống luật pháp chặt chẽ để quản lý hoạt động đầu tư.

IMG

Ông Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương:

Hạn chế thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản cần phải bắt đầu từ việc xây dựng hệ thống luật pháp chặt chẽ để quản lý hoạt động đầu tư. Ban hành Luật Đầu tư công theo hướng hiện đại và phù hợp với thông lệ quốc tế là rất cần thiết trong bối cảnh hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động này chưa đầy đủ, tạo sơ hở trong việc quản lý vốn nhà nước dẫn đến tham ô, lãng phí. Bên cạnh đó, các cơ quan soạn thảo cũng cần xem xét sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến đầu tư công như Luật Đất đai,...

IMG

Ông Phan Ngọc Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính:

Muốn hạn chế thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản thì phải quản lý tốt ở tất cả các khâu trong hoạt động này. Đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm nhiều giai đoạn, từ nghiên cứu tiền khả thi, lập luận chứng, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán... đến giai đoạn thi công. Mỗi giai đoạn thường do một cơ quan thực hiện. Thất thoát có thể xảy ra ở tất cả các khâu này, vì vậy nếu không quản lý tốt ở từng khâu thì thất thoát trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản là khó tránh khỏi. Ngoài ra, cơ chế phân cấp quản lý đầu tư công hiện còn nhiều bất cập, cần được xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tiễn.

IMG

Ông Nghiêm Văn Bang, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị:

Để hạn chế thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản thì một trong những việc quan trọng phải làm là công khai đấu thầu. Thực hiện các quy trình đầu tư đúng theo quy định, đặc biệt là tuân thủ các quy định liên quan đến đấu thầu sẽ góp phần hạn chế thất thoát. Điều này xuất phát từ thực tế khi những thất thoát thường liên quan đến việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án không đảm bảo. Nhiều nhà thầu có năng lực nhưng không được tham gia đấu thầu, hoặc tham gia nhưng không thể trúng thầu vì không có những quan hệ bên trong.

Quang Minh

trungnam