Làm gì để thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển bền vững?

Ông Mai Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội: Du lịch được coi là ngành kinh tế chủ đạo của Hà Nội, chúng tôi luôn quán triệt điều này trong dài hạn để xây dựng thương hiệu du lịch cho Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

IMG

Ông Mai Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội:

Du lịch được coi là ngành kinh tế chủ đạo của Hà Nội, chúng tôi luôn quán triệt điều này trong dài hạn để xây dựng thương hiệu du lịch cho Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Định hướng du lịch là ngành kinh tế chính, chúng tôi luôn chọn các giá trị phát triển bền vững để tạo công ăn việc làm cho người lao động ở các ngành có liên quan.

IMG

Ông Trần Hùng Việt - Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn:

Đơn vị chúng tôi đã đầu tư nhiều dự án du lịch khắp cả nước. Qua đó chúng tôi nhận thấy còn một số vướng mắc trong cơ chế chính sách. Điều này đã làm cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch của đơn vị chúng tôi và một số đơn vị khác gặp khó khăn. Nhà nước cần rà soát các chính sách để sửa đổi, bổ sung, tạo cơ chế thông thoáng cho ngành du lịch phát triển bền vững.

IMG

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng giám đốc Công ty Du lịch Viettravel:

Cần siết lại hoạt động lữ hành du lịch để thị trường du lịch phát triển bền vững và chuyên nghiệp. Tôi cho rằng, hiện tại một số doanh nghiệp du lịch hoạt động chưa lành mạnh, báo lỗ giả để tránh nộp thuế, ảnh hưởng đến uy tín của ngành du lịch và giảm thu ngân sách.

Nguyễn Quang

trungnam