Làm gì để đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”?

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị thành phố Hà Nội: Vấn đề hiện nay là chúng ta phải tổ chức lại hệ thống phân phối nội địa một cách cơ bản, thiết lập chuỗi phân phối đi thẳng từ sản xuất đến tiêu dùng...

IMG

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị thành phố Hà Nội:

Vấn đề hiện nay là chúng ta phải tổ chức lại hệ thống phân phối nội địa một cách cơ bản, thiết lập chuỗi phân phối đi thẳng từ sản xuất đến tiêu dùng, ít qua khâu trung gian để giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta cũng cần xây dựng một số tập đoàn kinh tế chủ lực đủ mạnh nhằm chủ động, nắm bắt sản xuất và phân phối các mặt hàng thiết yếu cho nền kinh tế, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào nước ngoài đối với các mặt hàng như phân bón, xăng dầu, nguyên vật liệu chính cho công nghiệp tiêu dùng…

IMG

Ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN):

PVN sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là Nghị quyết số 233/NQ-ĐU ngày 17/3/2009 của Ban chấp hàng Đảng bộ Tập đoàn về phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong PVN. Bên cạnh đó, PVN cũng hạn chế tối đa việc sử dụng dịch vụ và hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài, quyết tâm thực hiện sử dụng 100% sản phẩm dịch vụ và hàng hoá do các đơn vị trong ngành và trong nước cung cấp/sản xuất được.

Trung Hiếu - ảnh: TH

admin