Làm đường quanh Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 theo hình thức BT

(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường xung quanh Bệnh viện Việt Đức - cơ sở 2 theo hình thức BT. 

Công ty TNHH Thắng Lợi Thanh Liêm là nhà đầu tư đề xuất Dự án. Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến 30,76 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian 2017 - 2018.

Theo Quyết định, Dự án Bệnh viện Việt Đức - cơ sở 2 đã và đang được đầu tư xây dựng đồng bộ, khẩn trương các tổ hợp hạng mục công trình chính và các công trình phụ trợ, dự kiến Bệnh viện sẽ đi vào sử dụng cuối năm 2017. Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh Bệnh viện chưa được đầu tư hoàn thiện, đồng bộ. Hiện nay, mới chỉ có tuyến đường N1 phía Nam Bệnh viện đã được đầu tư đường bê tông xi măng hoàn thiện. Để đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động của Bệnh viện thì việc đầu tư xây dựng hoàn thiện 2 tuyến đường phía Đông và phía Tây theo quy hoạch là cần thiết để kết nối hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi khi Bệnh viện đi vào hoạt động.

Dự kiến, nhà đầu tư được thực hiện Dự án hoàn vốn tại 2 khu đất: quỹ đất bên đường ĐT491 diện tích khoảng 0,72 ha và quỹ đất bên đường N2 xã Liêm Tiết diện tích khoảng 2,12 ha.               

Minh Thư