Lâm Đồng tái cơ cấu đầu tư để tăng tốc phát triển

Đây là nội dung chính trong chương trình phát triển kinh tế giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Lâm Đồng vừa được công bố tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Lâm Đồng mới đây.

Đây là nội dung chính trong chương trình phát triển kinh tế giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Lâm Đồng vừa được công bố tại Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Lâm Đồng mới đây.

 

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2012, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh vẫn tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy chưa đạt như kế hoạch nhưng tương đối cao và bằng mức tăng trưởng bình quân của giai đoạn 2006 - 2010; nhiều chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, vẫn còn một số tồn tại trong công tác điều hành quản lý nhà nước, dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt theo kế hoạch đề ra. Thủ tục hành chính tuy đã được cải cách nhưng chưa đều và toàn diện…

 

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Tiến – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lâm Đồng đang đứng trước những thời cơ phát triển mới, hứa hẹn sẽ trở thành một tỉnh trọng điểm của vùng miền Trung và Tây Nguyên. Tỉnh xác định ngoài việc phát huy nội lực thì chiến lược dài hạn là thu hút các nguồn vốn đầu tư bên ngoài để tăng tốc phát triển. Hiện Lâm Đồng đang xây dựng các chương trình, kế hoạch kêu gọi đầu tư quy mô lớn, trong đó Tỉnh sẽ tập trung tái cơ cấu kinh tế mà bước đầu là sẽ triển khai kế hoạch tái cơ cấu đầu tư để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư.

 

IMG

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng:

Ngoài việc tập trung đầu tư phát triển du lịch, tỉnh Lâm Đồng xác định phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng liên kết vùng phải đi trước một bước thì mới đáp ứng được nhu cầu phát triển. Lâm Đồng sẽ xây dựng cơ chế thí điểm đầu tư theo mô hình đối tác công - tư (PPP) và sẽ trình Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới. Tỉnh sẽ chọn 2 - 3 dự án phát triển đường giao thông quy mô lớn để kêu gọi đầu tư theo mô hình PPP.

Từ nay đến năm 2020, Lâm Đồng sẽ hình thành một mạng lưới các đô thị có quy mô phù hợp, bảo tồn cảnh quan đô thị, nhất là các di sản kiến trúc và quảng trường công cộng dành cho công chúng. Trong tương lai, Tỉnh sẽ phát triển một trung tâm khoa học đào tạo và chuyển giao công nghệ cao, một trung tâm công nghiệp công nghệ cao. Hình thành các khu nông nghiệp chất lượng cao, phát triển các loại hoa hoặc cây công nghiệp có giá trị…

 

Lâm Đồng đang tập trung đầu tư từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả ODA), trái phiếu chính phủ và huy động các nguồn vốn khác thông qua các hình thức đầu tư PPP, BT để nâng cấp, mở rộng mạng lưới kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng nghiên cứu, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp theo từng giai đoạn để phát triển các tuyến đường sắt phục vụ nhu cầu giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp và phục vụ phát triển du lịch, ví dụ như tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt.

 

Ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư do Chính phủ quy định thì Lâm Đồng cũng vừa ban hành các chính sách, cơ chế ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các lĩnh vực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hạ tầng các khu du lịch. Tỉnh đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư nhằm thực hiện tốt quy trình một cửa liên thông, tháo gỡ những khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn vốn… cho nhà đầu tư để đẩy nhanh quá trình triển khai dự án.

Minh Tú 

 

ngocthanh