Lâm Đồng: Lựa chọn nhà đầu tư BT xây hạ tầng khu dân cư

(BĐT) - UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quý III/2017 sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mở rộng Khu dân cư thuộc phường B’Lao, TP. Bảo Lộc theo hình thức hợp đồng BT.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 42,517 tỷ đồng, được huy động từ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và vốn vay (nếu có). Nhà đầu tư sẽ được thanh toán giá trị dự án BT bằng quỹ đất theo cơ chế ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán.

Quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện Dự án là 24 tháng. 

Trần Tuyết