Lâm Đồng: Lựa chọn nhà đầu tư BT nâng cấp đường Cao Thắng

(BĐT) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc. Dự án này được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, tổng mức đầu tư là 20,1 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Dự án sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn hai túi hồ sơ. Nhà đầu tư sẽ phải đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay. Nhà đầu tư sẽ được thanh toán giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán thực hiện theo Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trần Kiên