Lâm Đồng: Duyệt đề xuất dự án BT hơn 466 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt đề xuất Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư thuộc quy hoạch Trung tâm hành chính - quảng trường huyện Đức Trọng theo hình thức hợp đồng BT. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng là đơn vị chuẩn bị Dự án.  Tổng vốn đầu tư dự kiến của Dự án khoảng hơn 466,8 tỷ đồng.

Theo phương án tài chính sơ bộ, giá trị dự án BT về xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư thuộc quy hoạch Trung tâm hành chính - quảng trường huyện Đức Trọng thực hiện đấu thầu theo quy định; thực hiện thanh toán dự án BT bằng quỹ đất theo cơ chế ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán.      

Việt Thắng