Lai Châu Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nhằm bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm an toàn, tiện nghi sử dụng tối thiểu cho người sử dụng và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu, UBND Tỉnh vừa ban hành Công văn số 49/UBND-XD tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (KTQG) trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 Nhằm bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm an toàn, tiện nghi sử dụng tối thiểu cho người sử dụng và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu, UBND Tỉnh vừa ban hành Công văn số 49/UBND-XD tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (KTQG) trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Quy chuẩn KTQG trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó tập trung vào các nội dung: Thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình; thẩm tra, thẩm định thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và công trình công cộng, công trình công nghiệp trước khi cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành; An toàn trong hoạt động thi công xây dựng công trình và kiểm tra, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

 

 Trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chuẩn trong hoạt động đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Lai Châu đề nghị đặc biệt lưu ý đến các quy chuẩn QCXDVN 01:2005 “Xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng”, QCXDVN 05:2008/BXD “Nhà ở và công trình công cộng. An toàn sinh mạng và sức khoẻ”, QCXDVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình”, QCXDVN 09:2013/BXD “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. 

BK

ngocthanh