Lai Châu: Qua đấu thầu tiết kiệm cho ngân sách 22.866 triệu đồng

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Lai Châu cho biết, trong năm qua các đơn vị trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi dự án, gói thầu hoàn thành.

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Lai Châu cho biết, trong năm qua các đơn vị trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi dự án, gói thầu hoàn thành. Thông qua đấu thầu đã lựa chọn được những nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu.

 

Tổng số gói thầu trong năm 2012 của tỉnh Lai Châu là 855 gói, trong đó có 18 gói thuộc dự án nhóm B và 837 gói thuộc dự án nhóm C. Tổng giá các gói thầu là 1.098.144 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 1.075.278 triệu đồng. Qua đấu thầu đã tiết kiệm cho ngân sách 22.866 triệu đồng (bằng 2,08%).

 

Trong năm 2012, Sở KH&ĐT tỉnh Lai Châu có 1 cuộc kiểm tra công tác đấu thầu trên địa bàn huyện Mường Tè. Trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư vẫn mắc một số lỗi nhỏ như sai tên gói thầu, trình tự thực hiện... Sau khi được nhắc nhở, các chủ đầu tư, bên mời thầu đã nghiêm túc chấn chỉnh, sửa đổi và rút kinh nghiệm.

Ngô Trần

trungnam