Kỳ vọng Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với lợi ích của nông dân

Ngày 12/3 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngày 12/3 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

 

Theo ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên nông dân được tiếp cận và tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân đã được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học; đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Các ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân đã được tổng hợp đầy đủ và chính xác.

 

Tại Hội nghị, một số đại diện của các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có những ý kiến đóng góp thiết thực về hạn mức đất nông nghiệp. Tại Điều 124 của dự thảo Luật quy định hạn mức đất nông nghiệp, nêu rõ hạn mức giao đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là không quá 3 ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; không quá 2 ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi... Theo ý kiến của các đại biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, quy định như vậy rất chi tiết, cụ thể, song không phù hợp với từng loại hình sản xuất nông nghiệp, do vậy đề nghị không quy định hạn điền theo vùng, khu vực, mà nên theo loại hình sản xuất nông nghiệp, thí dụ cũng ở đồng bằng, diện tích làm muối, mô hình trang trại, thủy sản... dưới 3 ha thì rất khó sản xuất. 

 

Ông Nguyễn Duy Lượng cho biết, những ý kiến sẽ tiếp tục được tổng hợp và gửi lên Ban soạn thảo Luật để khi được ban hành, Luật Đất đai sửa đổi sẽ phù hợp với lợi ích của Nhà nước và đặc biệt là nông dân.

Nguyễn Quang

trungnam