Ký kết 2 hiệp định vay trong lĩnh vực điện và y tế trị giá 140 triệu Euro

Ngày 31/10, Hiệp định vay cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện và Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) vừa được ký kết.

Ngày 31/10, Hiệp định vay cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện và Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) vừa được ký kết.

 

Theo Hiệp định vay cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện, Chính phủ Đức, thông qua KfW cam kết tài trợ cho Việt Nam 80 triệu EUR vốn vay phát triển, 40 triệu EUR vốn vay xúc tiến để xây dựng và củng cố lưới điện 110 kV; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung và hạ áp nông thôn sau tiếp nhận; giảm tổn thất điện năng trên lưới điện; tăng cường chất lượng điện năng và tiêu chuẩn an toàn điện; công bằng cho khách hàng nông thôn và thành thị khi được cấp điện về giá điện và chất lượng dịch vụ.

 

Theo Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010, Chính phủ Đức, thông qua KfW cam kết tài trợ cho Việt Nam 20 triệu EUR từ nguồn vốn vay theo điều kiện IDA để cung cấp trang thiết y tế bổ sung cho một số bệnh viện tại các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Yên Bái; hỗ trợ cải thiện công tác quản lý chất thải tại một số bệnh viện các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Yên Bái, Thái Bình, Nghệ An và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

 

Với 2 Hiệp định vay này, Chính phủ Đức tiếp tục khẳng định vị trí là nhà tài trợ song phương lớn thứ ba (sau Nhật Bản và Pháp) cho Việt Nam.

H.B

trungnam