KOICA hỗ trợ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt đô thị số 8 Hà Nội

(BĐT) - Vừa qua, Bộ KH&ĐT nhận được các văn bản của UBND TP. Hà Nội kèm Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 8 TP. Hà Nội”. Dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đối với Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 8 TP. Hà Nội” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của KOICA, Bộ đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu quy định tại Nghị định 132/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018 để lập Văn kiện Dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương thực hiện Dự án.

Về Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 8 TP. Hà Nội, Bộ KH&ĐT cho rằng, theo quy định, thủ tục áp dụng đối với dự án đầu tư cần dựa trên việc xác định nguồn vốn đầu tư cụ thể được sử dụng. Trong khi đó, Dự án hiện chưa xác định được nguồn vốn đầu tư để thực hiện.

Trường hợp UBND TP. Hà Nội dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, để có cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 8 TP. Hà Nội cần được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất Dự án.   

Hải Bình