Kinh tế TP.HCM quý đầu tăng trưởng khá

UBND TP.HCM cho biết, trong quý I/2013, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn Thành phố ước đạt hơn 112.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2012. Mức tăng này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Thành phố đang từng bước phục hồi.

UBND TP.HCM cho biết, trong quý I/2013, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn Thành phố ước đạt hơn 112.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2012. Mức tăng này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Thành phố đang từng bước phục hồi.

IMG

Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, khu vực dịch vụ trong quý này tăng 8,3% so với quý I năm ngoái, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,8%; khu vực nông nghiệp tăng 4,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Thành phố trong quý I năm nay ước đạt trên 141.000 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2012.

 

Trong lĩnh vực đầu tư, mặc dù số doanh nghiệp (DN) và dự án mới (cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài) không tăng so với cùng kỳ năm 2012, song tổng vốn đầu tư tăng và vốn điều chỉnh tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2012, cho thấy sự tăng trưởng trở lại của dòng vốn FDI, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của TP.HCM. Số dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới là 65 và số dự án điều chỉnh tăng vốn là 23. Về đầu tư trong nước, tính đến hết tháng 3/2013, tổng vốn đăng ký bổ sung là hơn 75.000 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2012.

 

Để tiếp tục vượt qua khó khăn, UBND TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp như phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn về lãi suất cho doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện việc kết nối giữa ngân hàng và DN, tạo điều kiện cho DN tiếp cận được với các nguồn vốn lãi suất thấp. Tranh thủ nguồn vốn và bố trí nhanh vốn đầu tư để hoàn thành nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đưa vào sử dụng trong năm 2013 này. 

MT

ngocthanh