Kinh tế có nhiều tín hiệu tích cực trong tháng đầu năm 2014

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,69% - mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây; thu hút và giải ngân vốn FDI đạt khá; mặt bằng lãi suất tín dụng huy động và cho vay tương đối ổn định; thanh khoản tiếp tục được cải thiện; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3,5% dự toán...

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,69% - mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây; thu hút và giải ngân vốn FDI đạt khá; mặt bằng lãi suất tín dụng huy động và cho vay tương đối ổn định; thanh khoản tiếp tục được cải thiện; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3,5% dự toán... Đó là những kết quả nổi bật của tình hình kinh tế cả nước trong tháng đầu tiên của năm 2014.

IMG

Ảnh minh họa: Lê Tiên

Những điểm sáng đầu tiên

 

Đề cập về tình hình kinh tế trong tháng đầu năm 2014, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2014, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, CPI cả nước tăng 0,69% so với tháng 12/2013 - là mức tăng khá thấp so với mức tăng cùng kỳ của một số năm trước. Nguyên nhân CPI tăng thấp là do một mặt nhiều địa phương triển khai các chương trình bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán, mặt khác do sức mua của thị trường vẫn ở mức thấp.

 

Đối với sản xuất công nghiệp, mặc dù chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng ở mức thấp, khoảng 3% so với năm 2013, nhưng  một số ngành vẫn tăng khá như: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2013, đóng góp 4,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 4,4%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Đáng lưu ý là một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất trong tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2013 là: dệt tăng 26,9%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 23,8%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 19,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 17,5%...

 

Thông tin về kết quả thu hút FDI, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung trong tháng 1/2014 đạt 397,1 triệu USD; vốn thực hiện đạt 465 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2013.

 

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3,5% dự toán, tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 3,3% dự toán...

 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư phát triển

 

Để đảm bảo kế hoạch kinh tế - xã hội đã đặt ra cho năm 2014, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 ngay từ những ngày đầu năm. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, trong năm 2014, tất cả các Bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư phát triển sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ. 

 

Về vấn đề này, theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực phát triển các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp vận động tài trợ và đẩy nhanh giải ngân vốn ODA. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay thương mại ưu đãi. Tăng cường huy động các nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; lựa chọn một số dự án thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), cùng với đó có cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển kết cấu hạ tầng. Đồng thời, thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, kiên quyết đưa khỏi quy hoạch các khu công nghiệp chậm triển khai hoặc không có khả năng triển khai. Tập trung hỗ trợ đầu tư hạ tầng các nhóm khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện ưu tiên hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo đề án đã được phê duyệt...

 

Số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong tháng 1/2014, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 12.232 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 2.486 tỷ đồng, bằng 6,3% kế hoạch năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2013 với vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông vận tải là 368 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 204 tỷ đồng, Bộ Xây dựng là 89 tỷ đồng, Bộ Y tế 50 tỷ đồng; còn vốn địa phương quản lý đạt 9.746 tỷ đồng, bằng 7,2% kế hoạch năm và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2013. 

Trung Hiếu

ngocthanh