Kiến nghị Trung ương sớm bổ sung vốn ODA cho các dự án trọng điểm ở TP.HCM

(BĐT) -Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND Thành phố vừa kiến nghị các Bộ liên quan hỗ trợ bố trí đủ và kịp thời kế hoạch vốn ODA cấp phát từ Ngân sách Trung ương năm 2017 và dự kiến năm 2018 cho các dự án của Thành phố.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc bố trí vốn ODA, UBND Thành phố còn kiến nghị các Bộ liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn cho các dự án.

Đối với kế hoạch vốn ODA trung hạn 2016 - 2020 cấp phát từ Ngân sách Trung ương, UBND Thành phố kiến nghị Ban chỉ đạo quốc gia về ODA báo cáo Chính phủ xem xét bổ sung vốn trung hạn cho các dự án trọng điểm ở TP.HCM.

Trong đó, đặc biệt ưu tiên cho các dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Thành phố, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; dự án cải thiện môi trường nước Thành phố lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - Tẻ (giai đoạn 2) và dự án Vệ sinh môi trường Thành phố (giai đoạn 2).

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng kiến nghị các Bộ chức năng sớm trình Chính phủ về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Thành phố, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; hỗ trợ Thành phố hoàn chỉnh các thủ tục điều chỉnh các dự án trọng điểm, hoàn thành công tác chuẩn bị dự án các dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Được biết, mục đích của việc kiến nghị trên là nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Gia An