Kiến nghị thu hồi cho ngân sách 2,06 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra

Đây là số tiền mà Thanh tra Bộ Giao thông vận tải kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước thông qua việc tiến hành 30 cuộc thanh, kiểm tra định kỳ năm 2012.

Đây là số tiền mà Thanh tra Bộ Giao thông vận tải kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước thông qua việc tiến hành 30 cuộc thanh, kiểm tra định kỳ năm 2012. Ngoài ra, Thanh tra Bộ cũng yêu cầu các chủ đầu tư giảm trừ thanh toán trên 48 tỷ đồng; xử phạt hành chính trên 431 triệu đồng; yêu cầu không tính vào chi phí dự án khi thanh toán hoàn vốn đối với các dự án BOT hơn 63 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, trong năm 2012, Thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành 5 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: quản lý và thực hiện đầu tư các dự án; quản lý vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh và hoạt động của các bến xe khách; công tác quản lý việc sử dụng lòng đường, hè phố… 

 

Trong năm nay, Bộ GTVT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tồn tại về chất lượng, sự cố công trình giao thông và sẽ nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của những tập thể, cá nhân có liên quan.

Trung Hiếu

trungnam