Kiến nghị nhiều giải pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô

Hội thảo về Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý III năm 2014 và những vấn đề chính sách vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 14/11.

Hội thảo về Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý III năm 2014 và những vấn đề chính sách vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 14/11. 

 

Theo nhóm tác giả thực hiện Báo cáo, kinh tế Việt Nam đang bước vào thời kỳ quan trọng của cải cách. Môi trường kinh doanh vĩ mô đã phần nào ổn định hơn, song khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp còn hiện hữu. Nhu cầu cải cách trở nên rõ nét nhằm hướng tới phát triển nhanh và bền vững trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, mục tiêu chính sách dường như quá nhiều, bao gồm cả thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu trên các lĩnh vực, ổn định kinh tế vĩ mô, xử lý nợ xấu và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong khi đó, cả nguồn lực, động lực, ưu tiên và ý chí cải cách chưa đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy, Việt Nam cần có các phân tích vấn đề kinh tế vĩ mô đủ sâu giúp cân nhắc các ưu tiên và lộ trình cải cách phù hợp. 

IMG

Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý III năm 2014 và những vấn đề chính sách do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương và Nhóm tư vấn của dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV) thực hiện

Ảnh: Nhã Chi

Trong bối cảnh này, Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý III năm 2014 được thực hiện với các mục tiêu: cập nhật diễn biến kinh tế vĩ mô và điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô trong quý III năm 2014, kèm theo những phân tích và nhận định của nhiều chuyên gia; đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô trong quý IV/2014; đưa ra các kiến nghị đối với điều hành chính sách kinh tế vĩ mô trong quý IV/2014 và các năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu cải cách ở Việt Nam.

 

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng, trong những năm tới, cần tiếp tục ổn định vĩ mô, thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ thận trọng, tăng cường thu hút đầu tư nhưng quan trọng hơn là cải thiện hiệu quả đầu tư… 

 

TS. Nguyễn Đình Cung kiến nghị, giải pháp tốt nhất mà Chính phủ có thể thực thi là thật sự cải cách thể chế, tháo bỏ các nút thắt để mở đường cải cách kinh tế, xác định lại vai trò của Nhà nước và thị trường…

 

Báo cáo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương và Nhóm tư vấn của dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV) thực hiện.  

Việt Thắng

ngocthanh