Kiên Giang: Tiết kiệm bình quân 4,49% qua đấu thầu

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cho thấy, năm 2012 toàn Tỉnh đã thực hiện 742 gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng giá trị gói thầu là 1.572,831 tỷ đồng...

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cho thấy, năm 2012 toàn Tỉnh đã thực hiện 742 gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng giá trị gói thầu là 1.572,831 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu là 1.502,161 tỷ đồng; chênh lệch 70,67 tỷ đồng. Tỷ lệ giảm giá trung bình 4,49% so với giá gói thầu.

 

Về các dự án mua sắm tài sản sử dụng vốn nhà nước, toàn Tỉnh đã thực hiện 62 gói thầu với tổng giá trị gói thầu là 52,737 tỷ đồng; tổng giá trúng thầu 51,756 tỷ đồng.

 

Qua quá trình thực hiện đã lựa chọn được những nhà thầu có đủ năng lực về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu của dự án. Việc thực hiện đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên đã có sự chuyển biến tích cực, nhiều sở, ngành đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về công tác đấu thầu.

 

Tuy nhiên, theo Sở KH&ĐT tỉnh Kiên Giang, mặc dù Tỉnh đã phân cấp mạnh cho địa phương trong công tác đấu thầu, nhưng ở một số địa phương, năng lực chuyên môn của cán bộ còn nhiều hạn chế từ khâu lập, thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, dẫn đến còn một số sai sót và chưa đúng, đủ trình tự thủ tục. 

 

Mặt khác, do số lượng và trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác thẩm định còn hạn chế nên việc thẩm định hồ sơ mời thầu còn phụ thuộc vào đơn vị tư vấn tổ chức đấu thầu. Kết quả lựa chọn nhà thầu còn phụ thuộc nhiều vào báo cáo kết quả lựa chọn của tư vấn đấu thầu, Ban quản lý và tổ chuyên gia…

Quang Minh

ngocthanh