Kiên Giang sẽ triển khai Trung tâm nghề cá lớn

Mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ về chủ trương triển khai Trung tâm nghề cá lớn tại địa phương.

Mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ về chủ trương triển khai Trung tâm nghề cá lớn tại địa phương. 

 

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý chủ trương này của UBND tỉnh Kiên Giang và yêu cầu địa phương triển khai thực hiện các bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại tỉnh Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam Bộ. Đồng thời, UBND Tỉnh chủ động làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét triển khai các bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các Trung tâm nghề cá lớn trong cả nước.

 

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho phép UBND tỉnh Kiên Giang lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn để lập quy hoạch, lập dự án đầu tư. UBND Tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ định đơn vị tư vấn này.

T.K

ngocthanh