Kiên Giang: Điều chỉnh dự án Hồ chứa nước Bãi Nhà và dự án đường Vĩnh Thạnh

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Vĩnh Thạnh,

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng và dự án Đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Bãi Nhà thuộc dự án Xây mới và sửa chữa nâng cấp cụm hồ Kiên Hải (hồ Hòn Ngang, Bãi Nhà và sửa chữa nâng cấp hồ Hòn Lớn), với tổng mức đầu tư của cả 2 dự án là 85,058 tỷ đồng.

 

Cụ thể, dự án Đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Bãi Nhà có tổng mức đầu tư hơn 72,327 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu của Chương trình nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư là 46.910 tỷ đồng; ngân sách địa phương là hơn 25,417 tỷ đồng. 

 

Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2015 - 2017. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang làm chủ đầu tư, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là đơn vị tư vấn lập Dự án. Địa điểm xây dựng của Dự án là ấp Bãi Nhà, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Về quy mô đầu tư xây dựng, Dự án sẽ xây dựng hồ chứa nước 80.040 m3, đập đất, tràn xả lũ, cống ngầm lấy nước, trạm bơm, trạm xử lý nước sạch, mạng lưới cấp nước. 

 

Còn đối với dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Vĩnh Thạnh, theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án của UBND tỉnh Kiên Giang, Dự án có tổng mức đầu tư được điều chỉnh là 12,732 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư từ trái phiếu chính phủ là 12.688.269.603 đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương là 43.800.000 đồng. Sở Giao thông vận tải Kiên Giang làm chủ đầu tư Dự án, thời gian thực hiện từ năm 2009 - 2015.

 

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Dự án theo Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, bảo đảm trình tự xây dựng cơ bản và các quy định hiện hành của Nhà nước.

 Thanh Tú

ngocthanh