Kiên định tái cơ cấu để tạo lập nền tảng phát triển bền vững

Con đường phía trước còn rất nhiều thách thức, Việt Nam cần tiếp tục kiên định con đường tái cơ cấu nền kinh tế dù phải chấp nhận những “hy sinh” trong ngắn hạn. Đó chính là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững.

Con đường phía trước còn rất nhiều thách thức, Việt Nam cần tiếp tục kiên định con đường tái cơ cấu nền kinh tế dù phải chấp nhận những “hy sinh” trong ngắn hạn. Đó chính là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững.

IMG

                                                                                                 Ảnh: Nhã Chi

Tại Hội nghị Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ (CG) cho Việt Nam năm 2012 diễn ra ngày 10/12, vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế với những hành động cụ thể, quyết liệt tiếp tục là đề tài được cộng đồng tài trợ đặt nhiều quan tâm.

IMG

                                                                                                  Ảnh: Lê Tiên

Thông tin tới các nhà tài trợ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng điểm lại, Việt Nam bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2012 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là kiên trì mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá, tiền tệ chặt chẽ. Nhờ đó, tình hình KT-XH đã có chuyển biến tích cực; nhưng khó khăn, hạn chế, yếu kém còn nhiều, đòi hỏi Chính phủ phải tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho ổn định kinh tế vĩ mô, tích cực chuẩn bị các điều kiện cho tăng trưởng cao hơn trong năm 2013.

 

IMG

Ông Sanjay Kalra, Đại diện thường trú Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam phải quyết tâm trong việc duy trì ổn định kinh tế. Những nước đã từng ở tình trạng hiện nay của Việt Nam cũng đã xuất hiện những đòi hỏi nới lỏng chính sách kinh tế vĩ mô. Nhưng các nhà hoạch định chính sách với những cam kết mạnh mẽ về ổn định, tăng trưởng và cải cách cần kiên định và cứng rắn trước những đòi hỏi đó. Đồng thời, cần thực hiện các hành động đáng tin cậy, cụ thể để đảm bảo tạo ra các điều kiện cho sự tăng trưởng bền vững và lâu dài. Việc theo đuổi cách tiếp cận này sẽ đi kèm với việc phải “hy sinh” trong ngắn hạn. Cái giá phải trả sẽ là tăng trưởng chậm hơn, giai đoạn khó khăn kéo dài hơn trong ngành ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước và ngân sách nhà nước phải bỏ ra một khoản lớn để chi tiêu cho tái cơ cấu. Nhưng nếu chấp nhận những cái giá đó trong ngắn hạn thì Việt Nam có thể vươn dậy mạnh mẽ hơn trong dài hạn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung nâng cao năng lực điều hành, kiên quyết giảm tham nhũng, tạo môi trường thương mại đầu tư hấp dẫn không thua kém các quốc gia trong khu vực. “Tự tin vào những chính sách, biện pháp điều hành của mình, chúng tôi bước vào năm 2013 với quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin vững chắc sẽ vượt qua thách thức, tái cơ cấu đạt kết quả cao hơn, tạo đà cho phát triển bền vững thời gian tới”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

 

IMG

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Hiện tại, Việt Nam cần phải có những cam kết chính trị, giải pháp và hành động mạnh mẽ để đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế. Những động thái này sẽ giúp tạo ra những thành công cụ thể ban đầu, sự tin tưởng vào Chính phủ và thành công của những hành động về sau. Không có những giải pháp quyết đoán, thì chi phí để giải quyết những thách thức phát sinh sẽ rất cao. Ở một số nước, chi phí giải quyết khó khăn trong khu vực tài chính chiếm đến 30 - 40% GDP.

Đại diện nhiều nhà tài trợ đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam lựa chọn ưu tiên chiến lược ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, thay vì tăng trưởng nhanh. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki khẳng định, việc cải cách 3 lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam đã xác định là không dễ dàng, nhưng phải kiên định. Việt Nam cần thực hiện các biện pháp cụ thể về tái cấu trúc kinh tế trong những năm tới, bên cạnh đó phải thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, triển khai quyết liệt Chiến lược tăng trưởng xanh. 

 

Hội nghị CG 2012 là hội nghị cuối cùng được tổ chức theo mô hình được thiết kế từ năm 1993. Từ năm 2013, Hội nghị CG được chuyển đổi bằng một diễn đàn mới có tên gọi “Diễn đàn Quan hệ đối tác phát triển Việt Nam” (VDPF) đồng chủ trì bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới. Sự thay đổi này theo bà Victoria Kwakwa là vì Hội nghị CG chủ yếu để huy động nguồn lực ODA, nhưng hiện nay hầu hết các đối tác phát triển đã có những cam kết và thảo luận ODA riêng, chức năng huy động nguồn lực của Hội nghị đã không còn phù hợp. Điều cần thiết hiện nay là cần có một diễn đàn đối thoại mở rộng, hợp lý giữa Chính phủ và các đối tác phát triển của Việt Nam. 20 năm trước, đối tác chính là Chính phủ và các đối tác phát triển. Hiện nay có thêm nhiều đối tác trong quá trình phát triển của Việt Nam đó là tổ chức xã hội dân sự cả trong nước và quốc tế, cũng như khu vực tư nhân. Diễn đàn mới sẽ bao trùm cả nhóm mở rộng này. Đồng thời, sẽ theo định hướng hành động hơn với việc tại mỗi kỳ VDPF có thể lựa chọn các hành động mạnh mẽ, chính sách cần thiết để triển khai các kiến nghị đã thống nhất tại Diễn đàn.

Trước rất nhiều nhiệm vụ, thách thức đặt ra trong tương lai, Chính phủ Việt Nam đặc biệt ghi nhận sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, năm 2013 dự báo vẫn là một năm khó khăn không chỉ đối với Việt Nam mà với cả các quốc gia viện trợ. Chính phủ Việt Nam hiểu rằng, các nhà tài trợ cũng phải rất khó khăn trong việc cân nhắc phân bổ nguồn tài trợ của mình trong khuôn khổ ngân sách ngày càng chặt chẽ. Tuy nhiên, Việt Nam mong muốn cộng đồng tài trợ quốc tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho Việt Nam vì đây vẫn sẽ là một nguồn vốn quan trọng cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và đầu tư phát triển. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các nhà tài trợ để cải thiện tình hình thực hiện dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, cải tiến phương thức đối thoại sao cho hiệu quả hơn.

Việt Thắng - Trung Hiếu

 

trungnam