Kiểm tra công tác nghiệm thu tiểu dự án phục vụ Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2561/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi; Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc kiểm tra công tác nghiệm thu tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1444/BQL-TDA ngày 11/9/2017 của Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi (Ban quản lý) về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất (Tiểu dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tiểu dự án phục vụ Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất do Tập đoàn dầu khí Việt Nam là người quyết định đầu tư, được Cục Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức thẩm định bản vẽ thi công tại Công văn số 409/HĐXD-QLKT ngày 18/5/2016 và đã được Ban quản lý phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-BQL ngày 02/8/2016.

Để đảm bảo thuận lợi trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình trong quá trình thi công xây dựng, Bộ Xây dựng chấp thuận giao Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các hạng mục công trình của tiểu dự án theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015. Sau khi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát hành văn bản thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, đề nghị báo cáo về Bộ Xây dựng để xem xét, theo dõi.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi nghiên cứu, thực hiện.


Báo Xây dựng