Kiểm toán Nhà nước tập trung chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị báo cáo Chủ tịch Quốc hội về kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đến năm 2020 diễn ra mới đây.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị báo cáo Chủ tịch Quốc hội về kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đến năm 2020 diễn ra mới đây.

 

Tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn cho biết, trong giai đoạn từ năm 2010 - 2014, KTNN đã tích cực thực hiện các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020. Địa vị pháp lý của KTNN được Hiến định, năng lực của KTNN ngày càng được nâng cao, hoạt động chuyên nghiệp hơn, chất lượng và hiệu lực hoạt động kiểm toán ngày càng tiến bộ. Bình quân hàng năm, KTNN thực hiện khoảng 170 - 190 cuộc kiểm toán với quy mô năm sau tăng khoảng 10% so với năm trước, số cuộc kiểm toán chuyên đề ngày càng tăng. 

 

Tính riêng 4 năm gần đây (2010 - 2013), KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 76.392 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 14.343 tỷ đồng, giảm chi NSNN 12.220 tỷ đồng, chiếm 52% tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong 20 năm. Năm 2014, tổng số kiến nghị xử lý tài chính của 143/189 cuộc kiểm toán đã phát hành báo cáo hoặc trình phát hành đến ngày 24/12/2014 là 22.501 tỷ đồng.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm toán trong thời gian tới, nhất là trong năm 2015, tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm giúp KTNN thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển. Đặc biệt, các đại biểu hoàn toàn nhất trí với chủ trương đẩy mạnh loại hình kiểm toán hoạt động của KTNN, song song với việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa 3 loại hình kiểm toán: kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, hoạt động của KTNN ngày càng hiệu quả, tính công minh ngày càng được xác nhận, hiệu lực của báo cáo kiểm toán ngày càng cao, những kết luận, kiến nghị của KTNN được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc.

 

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách, tài nguyên của đất nước vẫn còn những dấu hiệu lãng phí, thất thoát, không hiệu quả, do đó, sự vào cuộc của KTNN là rất cần thiết. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan KTNN trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị KTNN cần chủ động hơn nữa trong việc dự báo yêu cầu phát triển, tập trung vào các nhiệm vụ chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đối tượng kiểm toán để triển khai kiểm toán hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

TH-TD

ngocthanh