Kiểm toán năm 2013 phục vụ mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế

Kế hoạch kiểm toán năm 2013 là một trong hai nội dung được thảo luận trong ngày khai mạc (12/9) Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Kế hoạch kiểm toán năm 2013 là một trong hai nội dung được thảo luận trong ngày khai mạc (12/9) Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

IMG

Quản lý, sử dụng đất đai, phát triển nhà và đô thị là một trong những nội dung chủ yếu của các cuộc kiểm toán chuyên đề dự kiến trong năm 2013

                                                                                             Ảnh: Tiên Giang

Báo cáo Kế hoạch kiểm toán năm 2013 trước UBTVQH, Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng cho biết, trong năm tới sẽ tăng cường kiểm toán các đối tượng liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là các dự án, công trình phục vụ cho quản lý, điều hành tái cấu trúc đầu tư công. Cụ thể, nội dung chủ yếu của các cuộc kiểm toán chuyên đề dự kiến trong năm 2013 là đầu tư công, trong đó có chuyên đề về trái phiếu chính phủ; quản lý, sử dụng đất đai, phát triển nhà và đô thị; quản lý công tác khai thác tài nguyên khoáng sản...

 

Cũng trong năm 2013, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung rà soát các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng thương mại nhà nước phục vụ cho tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó sẽ kiểm toán cuốn chiếu tất cả các tập đoàn, ngân hàng thương mại trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 để kịp thời cung cấp thông tin cho hoạt động tái cấu trúc.

 

Liên quan đến lĩnh vực ngân sách nhà nước, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 6 đơn vị so với kế hoạch kiểm toán năm 2012. Trong đó, có 3 đơn vị đã được kiểm toán trong năm 2012 là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng sẽ tiếp tục được kiểm toán trong năm 2013. Công tác kiểm toán ngân sách nhà nước cũng sẽ được thực hiện tại 20 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tăng 5 đầu mối so với Kế hoạch kiểm toán năm 2012, trong đó có 1 đầu mối kiểm toán thường xuyên hàng năm là Ngân hàng Nhà nước và 19 đầu mối chưa kiểm toán năm 2012.

 

Ông Đinh Tiến Dũng đánh giá, số lượng đơn vị được kiểm toán dự kiến trong năm 2013 tăng không nhiều so với năm 2012 nhưng quy mô thu, chi ngân sách được kiểm toán chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu, tổng chi ngân sách nhà nước. Cụ thể, tổng thu, chi ngân sách nhà nước tại các địa phương được kiểm toán chiếm tới 82% (970/1.182 nghìn tỷ đồng) tổng thu, chi ngân sách địa phương.

 

Liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản và chương trình, dự án quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, trong năm 2013, ngoài 3 dự án đã được lồng ghép trong cuộc kiểm toán chuyên đề gồm: dự án Bờ kè chống sạt lở kênh Xáng Xà No - giai đoạn 2; Hệ thống đê bao Long Mỹ - Vị Thanh; dự án Kè sông Cổ Chiên, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán 27 đầu mối dự án đầu tư, trong đó có 9 dự án chuyển tiếp từ năm 2012 sang.

 

Thẩm tra Báo cáo Kế hoạch kiểm toán năm 2013, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cơ bản đồng tình với những nhận định, định hướng được nêu trong Báo cáo, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên kiểm toán mỗi năm một lần đối với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị có số thu, chi ngân sách nhà nước lớn; mở rộng diện kiểm toán đối với các đơn vị cấp huyện, cấp xã và đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ, ngành được kiểm toán để đánh giá chính xác và toàn diện hơn.

 

Một điểm đáng lưu ý là Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị cần thực hiện kiểm toán các đơn vị kinh doanh thua lỗ, có nguy cơ đổ vỡ và những tập đoàn, tổng công ty có hiệu quả kinh doanh giảm mạnh. Đồng thời, cần bổ sung vào kế hoạch kiểm toán năm 2013 một số tập đoàn kinh tế đang có vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm như Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực,... Mặt khác, cần tập trung nguồn lực chuyên sâu kiểm toán chính sách tiền tệ, quá trình sáp nhập, cơ cấu lại các ngân hàng thương mại, tình hình tài chính của các ngân hàng sau tái cơ cấu. 

 

Năm 2013, Kiểm toán Nhà nước dự kiến làm việc tại 29 đầu mối, trong đó có 8 tập đoàn, tăng gấp 4 lần năm 2012. Trong danh sách kiểm toán sẽ có cả những đơn vị đã được kiểm toán năm 2012. Còn đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng, năm 2013 cơ quan kiểm toán sẽ tiến hành đánh giá việc điều hành chính sách tiền tệ, trong đó tập trung vào việc điều hành lãi suất, tỷ giá ngoại hối, cho vay tái cấp vốn; đánh giá việc sử dụng Quỹ Dự trữ ngoại hối nhà nước và hoạt động tín dụng như nợ quá hạn, nợ xấu. Bên cạnh đó, kết quả thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Chính phủ cũng sẽ là nội dung kiểm toán đối với những tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng thương mại nhà nước trong năm 2013.

Quang Minh

 

trungnam