Kiểm toán Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Quyết định số 1849/QĐ-KTNN về việc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nội dung kiểm toán bao gồm nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật có liên quan kể từ khi triển khai Dự án đến ngày 30/6/2018.  Thời hạn kiểm toán là 60 ngày bắt đầu từ ngày công bố.

Dự án Đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư vào năm 2008 với tổng mức đầu tư là 552,8 triệu USD (tương đương 8.769 tỷ đồng), trong đó vốn vay Trung Quốc là 419 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 198,42 triệu USD. Dự án xây dựng mới tuyến đường sắt đô thị Hà Nội với tổng chiều dài chính tuyến 13,05 km. Năm 2016, do bổ sung, thay đổi một số hạng mục, tổng mức đầu tư công trình này được điều chỉnh lên 868,04 triệu USD; thời hạn hoàn thành được ấn định lại là cuối tháng 12/2018.

Việt Hà