Kiểm điểm tiến độ Dự thảo Đề án về nhu cầu vốn, quản lý bảo trì quốc lộ

(BĐT) - Sáng 3/1/2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về Dự thảo Đề án Xác định nhu cầu vốn, quản lý bảo trì quốc lộ đến năm 2030. 
Đề án phải đưa ra được các giải pháp để cải tiến công tác duy tu, sửa chữa đường bộ. Ảnh Internet
Đề án phải đưa ra được các giải pháp để cải tiến công tác duy tu, sửa chữa đường bộ. Ảnh Internet

Báo cáo tại cuộc họp, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải cho biết, trong các phương thức vận tải hiện nay, vận tải đường bộ đóng vai trò chủ lực với tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách chiếm 94,39% tổng lượng vận tải hành khách và 77,47% tổng khối lượng vận tải hàng hoá. Do đó, việc duy trì hệ thống đường bộ an toàn, bền vững, phục vụ vận tải đường bộ và kết nối các phương thức vận tải là rất cần thiết. Đề án Xác định nhu cầu vốn, quản lý bảo trì quốc lộ đến năm 2030 nhằm xác định đầy đủ, khoa học về nhu cầu vốn quản lý, bảo trì quốc lộ đến năm 2030 theo quy định; là cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền xem xét ưu tiên tăng vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; tạo sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, phát huy tối đa hiệu quả công tác quản lý bảo trì.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với tư vấn để hoàn thiện báo cáo Dự thảo Đề án trên cơ sở tập trung xem xét sửa đổi lại tên Đề án; làm rõ hơn nữa các nội dung liên quan đến sự cần thiết thực hiện Đề án.

“Đề án phải đánh giá được công tác bảo trì đường bộ trong thời gian vừa qua, hiện trạng đường tại các vùng, miền; đưa ra được các giải pháp để cải tiến công tác duy tu, sửa chữa đường bộ từ máy móc thiết bị, tổ chức đầu thầu, tổ chức thi công, ứng dụng khoa công nghệ; đưa ra được các kiến nghị cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị liên quan” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.

Bích Thảo