Khu vực Tây Bắc cần hơn 391 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015

Theo ước tính của Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), để thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhu cầu vốn đầu tư của khu vực Tây Bắc cho thời kỳ 5 năm 2011 - 2015 là khoảng 391 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ USD và cho thời kỳ 2016 - 2020 là 865 nghìn tỷ đồng, tương đương với 35 tỷ USD.

Theo ước tính của Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), để thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhu cầu vốn đầu tư của khu vực Tây Bắc cho thời kỳ 5 năm 2011 - 2015 là khoảng 391 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ USD và cho thời kỳ 2016 - 2020 là 865 nghìn tỷ đồng, tương đương với 35 tỷ USD.

 

Nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013, Chiều ngày 2/4 tại Tuyên Quang, Ngân hàng nhà nước phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức tọa đàm Các giải pháp mở rộng tín dụng  phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Tại buổi Tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, để giải quyết những trở ngại mà vùng kinh tế Tây Bắc gặp phải hiện nay như địa hình phức tạp, khí hậu không thuận lợi, mặt bằng dân trí thấp, cần thiết phải có những giải pháp như tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, trong đó tập trung vào tăng đầu tư công, tăng tiếp cận tín dụng, khuyến khích đầu tư về nông thôn.

 

Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng cần hướng tới hỗ trợ phát triển các chương trình kinh tế trong vùng như cho vay sản xuất, đầu tư phát triển chế biến và sau thu hoạch. Ngoài ra, cũng cần tăng cường cho vay phát triển như cho vay học tập, đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, đầu tư áp dụng công nghệ…

 

Theo nhiều doanh nghiệp tại khu vực, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi hoạt động đều thiếu vốn, vì vậy nguồn vốn tín dụng của ngân hàng là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Cần có những chính sách ưu đãi về lãi suất cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa, như có chính sách ưu tiêu việc thế chấp tài sản bằng máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất...

Minh Hằng

ngocthanh