Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi: Điều chỉnh mở rộng diện tích lên 660ha

Theo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1, diện tích được điều chỉnh tăng từ 458ha lên 660ha.

Theo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, giai đoạn 1, diện tích được điều chỉnh tăng từ 458ha lên 660ha. 

 

Quy mô định hướng phát triển toàn bộ Dự án VSIP Quảng Ngãi là khoảng 1.227ha. Địa điểm thực hiện Dự án thuộc xã Tịnh Phong và Tịnh Thọ (Sơn Tịnh).

 

Khu công nghiệp (KCN) VSIP được quy hoạch gồm các khu chức năng như: khu trung tâm điều hành, khu sản xuất và không gian cây xanh trong KCN. 

 

Khu trung tâm điều hành được xây dựng tập trung, bố trí các công trình có hình thức kiến trúc đẹp và hiện đại, hài hoà với tổng thể kiến trúc cảnh quan, giữ vai trò là không gian trung tâm chính của cả KCN.

BK

ngocthanh