Khu CNC Hòa Lạc thu hút 20.809 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm qua

Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc cho biết, đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 68 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 52.241 tỷ đồng, trong đó 20 dự án đã đi vào hoạt động và 13 dự án đang trong quá trình xây dựng.

Ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc cho biết, đến nay đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 68 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 52.241 tỷ đồng, trong đó 20 dự án đã đi vào hoạt động và 13 dự án đang trong quá trình xây dựng. Riêng trong năm 2012, có 7 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và quyết định giao đất với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 20.809 tỷ đồng.

IMG

                                                                                                       Ảnh: LTT

Theo ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc, năm 2012 là năm có nhiều dự án lớn đã được triển khai tại Khu CNC như: Trung tâm Vệ tinh quốc gia, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Đại học FPT, Công ty TNHH Nissan Techno Việt Nam, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam...

IMG

Diện tích đất chưa sử dụng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ông Phạm Đại Dương cũng cho biết, tổng diện tích đất tại Khu CNC Hòa Lạc là 549,5 ha, hiện mới chỉ có 27,82 ha được sử dụng. Năm 2012 đánh dấu một mốc mới trong công tác giải phóng mặt bằng, Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã đón nhận thêm gần 50 ha mặt bằng “sạch” và dự kiến trong năm 2013, 100% mặt bằng “sạch” sẽ được bàn giao cho Ban quản lý.

H.V

 

ngocthanh