Không hạn chế doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án PPP

Các bộ, ngành, địa phương đã có dự án PPP cần thành lập bộ phận chuyên trách để quản lý dự án; nếu chưa có dự án cụ thể, có thể giao một đơn vị chuyên môn hoạt động kiêm nhiệm.

Các bộ, ngành, địa phương đã có dự án PPP cần thành lập bộ phận chuyên trách để quản lý dự án; nếu chưa có dự án cụ thể, có thể giao một đơn vị chuyên môn hoạt động kiêm nhiệm. 

 

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) được nêu tại Thông báo số 217/TB-VPCP ngày 30/5/2014 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp ngày 23/5/2014 của Ban Chỉ đạo. 

 

Phó Thủ tướng nhận định, các dự án PPP thường vận hành trong thời gian dài, dễ phát sinh các vấn đề phức tạp. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương lưu ý trong phương án tổ chức và nhân sự, cần bố trí đủ cán bộ có chuyên môn sâu về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, tài chính, luật...

 

Liên quan đến một số nội dung của Nghị định đầu tư theo hình thức PPP, Phó Thủ tướng đồng ý cách tiếp cận soạn thảo Nghị định theo hướng quy định khung. Các trường hợp đặc biệt báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Phó Thủ tướng cũng đồng ý phương án sử dụng vốn nhà nước thực hiện dự án do nhà đầu tư đề xuất, tương tự như dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề xuất; không quy định hạn chế nội dung đề xuất dự án của nhà đầu tư.

 

Về doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án PPP, theo Phó Thủ tướng, hiện nay các doanh nghiệp nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa. Vì vậy, không cấm và không quy định các biện pháp hạn chế doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án PPP. Về chi phí thực hiện dự án PPP của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng và hướng dẫn cụ thể.

 

Về trách nhiệm lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án do nhà đầu tư đề xuất, Phó Thủ tướng cũng đồng ý cho phép nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt theo quy định.

 

Liên quan đến vấn đề đảm bảo và hỗ trợ đầu tư, Phó Thủ tướng chỉ đạo, chỉ bảo đảm cân đối ngoại tệ đối với các dự án quan trọng theo kế hoạch, chương trình đầu tư của Chính phủ.

 

Đối với một số dự án của Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện thí điểm theo hình thức PPP, về dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tiếp tục làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) để WB có ý kiến chính thức về tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư Bitexco và các nội dung điều chỉnh khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với các dự án khác (đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa - Bãi Vọt, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ), Bộ Giao thông vận tải tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị dự án theo đúng quy định.

 

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trong thời gian qua, Bộ KH&ĐT đã rất nỗ lực cùng các bộ, ngành và địa phương tập trung hoàn thiện khung thể chế về PPP, chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện chương trình PPP, lập danh mục các dự án PPP tiềm năng... Tuy nhiên, số lượng dự án đề xuất còn ít, chưa phản ánh đúng nhu cầu thực tế, do đó trước mắt Ban Chỉ đạo cần tích cực hơn để thúc đẩy tiến độ triển khai 10 dự án tiềm năng. Phó Thủ tướng chỉ đạo, đối với các dự án khác đã được các bộ, ngành và địa phương đăng ký theo từng lĩnh vực, các bộ cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết. Bộ KH&ĐT tiếp tục tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện các dự án, báo cáo Ban Chỉ đạo.

H.V

ngocthanh