Khơi nguồn lực từ thị trường bất động sản

(BĐT) - Thị trường bất động sản là một trong những thị trường trụ cột để phát triển nền kinh tế thị trường. Trong giai đoạn 2016 - 2020, để có nguồn lực cơ cấu lại nền kinh tế, việc khơi dậy nguồn lực từ thị trường này là vô cùng quan trọng.
Khơi nguồn lực từ thị trường bất động sản

Với tốc độ hồi phục ấn tượng trong những năm qua, thị trường bất động sản đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, thị trường này cần các cơ chế, chính sách phù hợp.

Báo Đấu thầu trân trọng giới thiệu Chuyên đề “Khơi nguồn lực từ thị trường bất động sản”. Chuyên đề tập trung phân tích tiềm năng phát triển và những hạn chế cần khắc phục để phát triển thị trường bất động sản bền vững hơn.