Khối Doanh nghiệp Trung ương tích cực tham gia công tác an sinh xã hội

Trong giai đoạn 2008 - 2012, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối doanh nghiệp Trung ương đã tham gia công tác an sinh xã hội với tổng trị giá 8.569,125 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2008 - 2012, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng  trong Khối doanh nghiệp Trung ương đã  tham gia công tác an sinh xã hội với tổng trị giá 8.569,125 tỷ đồng. Qua đó góp phần thiết thực giúp một bộ phận dân cư, cộng đồng tại 54/62 huyện nghèo (chiếm 87% số huyện nghèo của cả nước) cải thiện đời sống, phát triển sản xuất.

IMG

Đây là đánh giá của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị sơ kết thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ (2008 - 2012), diễn ra ngày 19/7, tại Hà Nội. 

 

Đa dạng nội dung và hình thức tài trợ

 

Tại Hội nghị, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cho biết, với công tác an sinh xã hội, các đơn vị trong Khối đã thực hiện phương châm: mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ; ưu tiên cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; mở rộng địa bàn đến các vùng sâu, vùng xa, vùng có vị trí trọng điểm về an ninh quốc phòng; tài trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, lĩnh vực, đúng mục đích để phát huy tối đa hiệu quả công tác an sinh xã hội. Tổng trị giá các đơn vị tham gia thực hiện an sinh xã hội trong giai đoạn 2008 - 2012 là 8.569,125 tỷ đồng.  

 

Về kết quả việc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (sau khi tách huyện nghèo Than Uyên tỉnh Lai Châu thành 2 huyện thì cả nước có 62 huyện nghèo), ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh, Khối doanh nghiệp Trung ương đã thực hiện hỗ trợ, tài trợ các lĩnh vực cơ bản phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân như: sản xuất, tạo việc làm; giáo dục, đào tạo, dậy nghề, nâng cao dân trí; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.   

 

Cụ thể, trong hơn 4 năm qua, các doanh nghiệp trong Khối đã giúp các huyện nghèo xây dựng trường, lớp học; nhà (điểm) bán trú dân nuôi, nhà giáo viên, trang thiết bị giảng dạy và học tập với tổng trị giá 690,356 tỷ đồng. Các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm dạy nghề của các huyện nghèo cũng đã và đang triển khai xây dựng (hiện có 10 trung tâm dạy nghề được khánh thành và đi vào hoạt động). Tài trợ, ủng hộ xây dựng 12 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế cấp huyện; 70 trạm xã cấp xã, phòng khám; hỗ trợ xe cứu thương… 

 

Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, Khối đã hỗ trợ đầu tư trên 100 hạng mục công trình với tổng trị giá 355,433 tỷ đồng, tập trung cho các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi và các công trình phục vụ dân sinh (nhà văn hóa, chợ, hồ chứa nước sinh hoạt…). 

 

Cùng với đó, các hạng mục, công trình có ý nghĩa khác về chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng cũng được tập trung thực hiện. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đầu tư, hỗ trợ 62 điểm truy cập Internet tại 62 huyện nghèo và hạ tầng bưu chính viễn thông. Ngân hàng Phát triển Việt Nam kết hợp cùng tỉnh Lào Cai và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sản xuất nông lâm nghiệp quy mô vừa và nhỏ, dự án khai khoáng, chế biến quặng, dự án bảo quản nông lâm sản sau thu hoạch…

 

Những tồn tại cần khắc phục 

 

Tại Hội nghị, ngoài việc điểm qua những kết quả đã đạt được, Đảng ủy Khối cũng tập trung làm rõ những tồn tại, vướng mắc, từ đó đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

 

Về khó khăn, theo Đảng ủy Khối, quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ cho thấy, hầu hết các thôn, bản nghèo thường ở các vùng núi cao, vùng xa, địa hình hiểm trở, kết cấu hạ tầng kém, thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ… đã tác động lớn đến tiến độ và kết quả triển khai các chương trình hỗ trợ. 

 

Ngoài ra, theo quy định của Nhà nước, các khoản tài trợ được ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp chỉ hạn chế trong 4 nhóm đối tượng chính: giáo dục; y tế; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và khắc phục hậu quả thiên tai. Việc quy định đối tượng hẹp như vậy đã làm hạn chế khả năng tài trợ của doanh nghiệp và gây thiệt thòi cho một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc nhóm đối tượng do Nhà nước quy định. 

 

Cùng với đó, Đảng ủy Khối cũng cho biết, năng lực thi công của một số doanh nghiệp địa phương còn yếu, công tác giải phóng mặt bằng của địa phương cũng còn vướng mắc, trình độ đội ngũ cán bộ tại cơ sở chưa cao… Đây là nguyên nhân gây chậm tiến độ thi công công trình. 

 

Để giải quyết những tồn tại trên, Đảng ủy Khối đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng phối hợp với UBND các tỉnh, huyện thành lập các đoàn kiểm tra (toàn bộ và chuyên đề), giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết 30a, trọng tâm là chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng huyện, xã, thôn, bản; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo, dạy nghề và nâng cao dân trí, y tế, việc làm và xuất khẩu lao động;  kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, trạm). 

 

Ngoài ra, Đảng ủy Khối cũng đưa ra đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương về chính sách khuyến khích, ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, dịch vụ ở các huyện nghèo, có cơ chế trợ giá để doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm hàng hóa cho đồng bào dân tộc vùng chuyên canh để họ có điều kiện phát triển sản xuất… Đối với UBND các tỉnh có huyện nghèo cần quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư khác để tăng thêm nguồn lực đầu tư cho các huyện (ngoài Chương trình 30a). Đồng thời, địa phương cần tăng cường sự phối hợp với doanh nghiệp; thường xuyên giám sát tình hình tại địa phương, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện tại cơ sở. 

Bài và ảnh: Bích Khánh

trungnam