Khó huy động vốn để thực hiện đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai

Đó là nhận định chung được một số Bộ, ngành đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, diễn ra ngày 11/1 tại TP.HCM.

 Đó là nhận định chung được một số Bộ, ngành đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, diễn ra ngày 11/1 tại TP.HCM.

IMG

Sông Đồng Nai chảy qua 11 tỉnh, thành phố


Trong 5 năm qua (2007 - 2012), 11 tỉnh, thành thuộc lưu vực sông Đồng Nai đã tích cực xây dựng những đề án, kế hoạch hành động nhằm huy động nguồn vốn ngân sách và vốn xã hội hóa để đầu tư vào các chương trình, dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường. Trong thời gian qua, các tỉnh, thành trong vùng đã thu hút được 34 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, với tổng vốn đầu tư khoảng 40 triệu USD. Trong đó, TP.HCM là địa phương thu hút nhiều dự án nhất với 9 dự án, tổng vốn đầu tư là 36 triệu USD, trong khi đó tỉnh Đồng Nai chỉ thu hút được duy nhất 1 dự án đầu tư.

 

Bên cạnh đó, 100% tỉnh, thành thuộc lưu vực sông Đồng Nai đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn và đang tích cực triển khai kế hoạch đã được phê duyệt. Riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngoài kế hoạch cho cả giai đoạn đến năm 2015, còn ban hành kế hoạch triển khai cụ thể hàng năm với một chiến lược dài hạn để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài vào các dự án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. 

 

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện Đề án chính là kinh phí để triển khai. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, số kinh phí thực hiện khá lớn, ước tính lên đến hơn 2 nghìn tỷ đồng với 16 dự án thành phần trọng tâm có tính liên ngành, liên vùng. Trong khi đó, rất khó huy động vốn từ các thành phần kinh tế để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ chế đặc thù cho công tác huy động nguồn vốn không thể thực hiện được do quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 

Đó là chưa kể đến những bất cập trong công tác triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật môi trường, đây là yếu tố quyết định sự thành công của Đề án, nhưng vấn đề này vẫn chưa được đầu tư thỏa đáng, nhiều địa phương vẫn đang trông chờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương để triển khai một số nhiệm vụ, dự án.

 

Đứng trước thực trạng này, ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, các Bộ, ngành liên quan cần có những hướng dẫn cụ thể về việc đề xuất các dự án đầu tư nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, đặc biệt là có cơ chế ưu tiên các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án xử lý nước thải đô thị trong các khu công nghiệp…

 

Theo ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, để Đề án này có thể triển khai hiệu quả trong giai đoạn tới, trước hết Tổng cục Môi trường cần hoàn thiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trường lưu vực sông Đồng Nai, nhằm tạo điều kiện cho việc giám sát, quản lý môi trường trực tuyến, tạo ra hạ tầng dữ liệu địa lý nền, hình thành trung tâm tích hợp dữ liệu môi trường và cơ chế chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan và địa phương liên quan. Các địa phương trên lưu vực cần tăng cường thu hút đầu tư, bổ sung trang thiết bị và nhân lực cho công tác điều tra, quan trắc, đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống của Trung ương tạo nên một hệ thống đồng bộ.

Bài và ảnh: Minh Tú

trungnam