Khó hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Mục tiêu cổ phần hóa giai đoạn 2014 - 2015 là 432 doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cả nước mới chỉ có 96 doanh nghiệp được sắp xếp, cổ phần hóa.

Mục tiêu cổ phần hóa giai đoạn 2014 - 2015 là 432 doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cả nước mới chỉ có 96 doanh nghiệp được sắp xếp, cổ phần hóa. Việc hoàn thành kế hoạch vào thời điểm cuối năm 2015 đang được coi là không hề dễ dàng.

IMG

Quá trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong 10 tháng đầu năm chậm hơn so với yêu cầu đặt ra

 Ảnh: Lê Tiên

75 doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa trong 10 tháng đầu năm

Bộ Tài chính cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2014, cả nước đã sắp xếp được 96 doanh nghiệp (DN), trong đó cổ phần hóa (CPH) 75 DN, riêng trong tháng 10 đã CPH được 4 DN. Các DN được CPH hầu hết có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. 

 

Theo kế hoạch sắp xếp, CPH đã được duyệt thì trong giai đoạn 2014 - 2015 cả nước sẽ thực hiện CPH 432 DN. Trong đó, 348 DN đã thành lập Ban Chỉ đạo CPH, 247 DN đang xác định giá trị DN, 123 DN đã công bố giá trị. 

 

Đánh giá về kết quả thực hiện sắp xếp, CPH doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, về cơ bản, thời gian qua các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước đã tích cực triển khai sắp xếp, CPH; các cơ chế, chính sách về tái cơ cấu, sắp xếp, CPH doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tạo thuận lợi cho các DN thực hiện.

 

Hầu hết các DN sau CPH có tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động hiệu quả hơn. Sự ra đời của các công ty CPH tiếp tục làm tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, thúc đẩy tái cơ cấu thị trường, tạo bước đổi mới trong nhận thức tư duy về quan hệ sản xuất và vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế. 

IMG

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp 

 Ảnh: Nhã Chi

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, quá trình sắp xếp, CPH  doanh nghiệp nhà nước trong 10 tháng đầu năm chậm hơn so với yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân của sự chậm trễ này, theo Bộ Tài chính, là do một số Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa chỉ đạo quyết liệt và tích cực tổ chức triển khai phương án sắp xếp, CPH và thoái vốn. Bên cạnh đó, đối tượng sắp xếp, CPH hầu hết là các DN có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp, nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý. Việc thực hiện CPH, tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước đối với các DN có quy mô vốn lớn cũng cần sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, đầu tư tốt. 

 

Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và quyết liệt thực hiện cổ phần hóa

Nhiệm vụ chung của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đến cuối năm 2015 được xác định trọng tâm là CPH; thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường; tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích.

 

Để thực hiện được mục tiêu này, theo Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có kết quả CPH, thoái vốn thấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; bám sát Đề án tái cơ cấu, phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ và khẩn trương nhiệm vụ CPH, thoái vốn nhà nước.

 

Bên cạnh đó, căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục rà soát, bổ sung những doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ vào diện thực hiện tái cơ cấu, CPH và chỉ đạo tổ chức thực hiện nếu có điều kiện.

 

Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cũng cần nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước như: sửa đổi quy định về bán, giao DN, hoàn thiện chính sách đối với người lao động dôi dư trong DN sắp xếp, chuyển đổi. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả và tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu DN.

Q.M

ngocthanh