Khánh thành công trình xử lý hạt mịn trong nhà máy tuyển than

(BĐT) - Công ty Tuyển than Cửa Ông vừa cắt băng khánh thành công trình “Xử lý cấp hạt mịn trong các nhà máy tuyển” có tổng mức đầu tư 52,7 tỷ đồng.

Công trình “Xử lý cấp hạt mịn trong các nhà máy tuyển” được khởi công xây dựng từ tháng 11/2015. Mục tiêu của công trình là hoàn thiện công nghệ xử lý cấp hạt mịn trong các nhà máy tuyển than, ổn định nồng độ bùn nước để cấp cho nhà máy xử lý bùn ép; nâng công suất, đồng bộ về chủng loại thiết bị bùn nước của các nhà máy tuyển than để giảm cơ số dự phòng, góp phần giảm chi phí sản xuất.

Việc xử lý cấp hạt mịn trong các nhà máy tuyển sẽ khắc phục tình trạng tràn bùn, gây ách tắc sản xuất và ngập úng cục bộ trong nhà máy tuyển than, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

Theo Công ty Tuyển than Cửa Ông, công trình đã được hoàn thành trước thời hạn 3 tháng. Cho đến thời điểm hiện tại, Tuyển than Cửa Ông là đơn vị đầu tiên và duy nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam áp dụng và duy trì thành công hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010.

Trần Tuyết