Khánh Hòa được triển khai Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc triển khai thực hiện Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế tại khu vực Dự án sau bão số 12 và lũ lụt vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định và chịu trách nhiệm về tính khẩn cấp, cấp bách của Dự án. Trường hợp Dự án cần thực hiện khẩn cấp, cấp bách, khắc phục hậu quả bão lũ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Khánh Hòa được quyết định thực hiện Dự án.

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện Dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không gây nợ đọng, lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện; lựa chọn nhà thầu đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ của Dự án.             

Trần Tuyết

Tin liên quan