Khẩn trương báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công

(BĐT) - Trong những tháng đầu năm 2016, tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại, trong đó có nguyên nhân liên quan đến tiến độ giải ngân vốn chậm.
Khẩn trương báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. 

Các báo cáo này gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính và Văn phòng Chính phủ trước ngày 6/6/2016. Trong tài liệu này, các cơ quan báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016; khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; nguyên nhân (trình tự, thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện, các nguyên nhân khác); kiến nghị giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan và địa phương; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/6/2016.

Minh Thủy