Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Ngày 20/5 tại Hà Nội đã khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Trong Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2013...

Ngày 20/5 tại Hà Nội đã khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Trong Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2013 đọc trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong tổng số 15 chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, có thêm chỉ tiêu giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế.

IMG

Ảnh: Nhàn Sáng

Chính phủ cũng nhìn nhận, mặc dù kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt được kết quả bước đầu, nhưng còn chậm, chưa vững chắc và còn nhiều hạn chế, yếu kém, trong đó phải kể đến sức ép lạm phát và tiềm ẩn bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn. Nợ xấu tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn cao, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn còn khó khăn.

 

Trong phần Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đánh giá, tổng thu NSNN tăng 2.690 tỷ đồng so với dự toán và tăng 1.690 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, nhưng phần tăng thu chủ yếu từ dầu thô và viện trợ không hoàn lại.

 

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng lạm phát giảm mạnh trong năm 2012 nhưng thực tế có thể duy trì ở mức thấp hơn nếu thực hiện hợp lý lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công đối với y tế và giáo dục; khi duy trì lạm phát ở mức thấp, ổn định, sẽ cho phép có thể hạ lãi suất ngân hàng nhanh hơn. Cũng có ý kiến cho rằng việc chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn so với kế hoạch đã ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Việc can thiệp thị trường bằng các công cụ hành chính trong một số thời điểm là cần thiết, trên thực tế đã phát huy tác dụng và mang lại nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên cần cân nhắc không để kéo dài, nhất là khi kinh tế vĩ mô đạt mức độ ổn định nhất định để tránh méo mó về các chính sách và phân bổ nguồn lực.

Ngô Trần

trungnam