Khắc phục tình trạng chậm tiến độ của các dự án bất động sản

Nhằm khắc phục tình trạng dự án bất động sản (BĐS) triển khai chậm tiến độ, không đầu tư hạ tầng đồng bộ hoặc không triển khai sau khi được cấp phép đầu tư, tình trạng đầu tư tràn lan, tự phát...

Nhằm khắc phục tình trạng dự án bất động sản (BĐS) triển khai chậm tiến độ, không đầu tư hạ tầng đồng bộ hoặc không triển khai sau khi được cấp phép đầu tư, tình trạng đầu tư tràn lan, tự phát... gây lãng phí tài nguyên đất đai và vốn đầu tư của xã hội, mới đây Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BXD quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án BĐS (TT 11). Phóng viên Báo Đấu thầu đã phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hà - Cục trưởng Cục quản lý nhà và Thị trường BĐS liên quan đến nội dung của Thông tư.

Phóng viên (PV): Hiện nay, tình trạng các dự án BĐS chậm tiến độ đang rất phổ biến. Ông đánh giá thế nào về công tác quản lý đối với lĩnh vực này?

 

IMG

Ông Nguyễn Mạnh Hà
Cục trưởng Cục quản lý nhà và Thị trường BĐS

Ông Nguyễn Mạnh Hà: Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh BĐS, trong đó có việc quản lý quá trình triển khai dự án BĐS từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu xây dựng công trình và kết thúc đầu tư tại các địa phương được thực hiện bởi nhiều cơ quan khác nhau như: Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định phê duyệt quy hoạch 1/1000, 1/500...; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Sở Xây dựng chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục giao đất, cấp đất… 

 

Theo quy định, Sở Xây dựng mỗi địa phương sẽ chủ trì, làm đầu mối giúp cho UBND cấp tỉnh về quản lý hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường BĐS, song trên thực tế cơ quan này chưa phát huy được hết vai trò, chức năng do một số nguyên nhân. Nguyên nhân khách quan là do thiếu quy định pháp luật yêu cầu chủ đầu tư dự án BĐS báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, thiếu cơ sở dữ liệu, thông tin về các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, các loại dự án BĐS khác... và nguyên nhân chủ quan do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan ở địa phương trong việc cung cấp thông tin dự án BĐS còn lỏng lẻo, việc thực thi pháp luật của các chủ đầu tư chưa tốt vì chưa có chế tài xử phạt... 

khacphucttrangchamtiendabatdongsan

Kể từ quý IV/2013, chủ đầu tư các dự án BĐS phải thực hiện chế độ báo cáo về triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án BĐS                 Ảnh: Nhã Chi

Do vậy, khi Bộ Xây dựng có yêu cầu Sở Xây dựng tại các địa phương thực hiện báo cáo về tình hình triển khai các dự án BĐS làm cơ sở lập báo cáo trình Chính phủ về tình hình thị trường BĐS thì kết quả báo cáo của các địa phương thường không đạt yêu cầu (văn bản báo cáo gửi về Bộ chậm, số liệu báo cáo không đầy đủ, không theo biểu mẫu, thậm chí một số địa phương không báo cáo...).

 

Để có được nguồn thông tin thường xuyên và tin cậy phục vụ cho công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án BĐS và thị trường BĐS; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong việc theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thực hiện các dự án BĐS, trách nhiệm của các chủ đầu tư các dự án BĐS nhằm khắc phục tình trạng dự án BĐS triển khai chậm tiến độ, không đầu tư hạ tầng đồng bộ hoặc không triển khai sau khi được cấp phép đầu tư, tình trạng đầu tư tràn lan..., Bộ Xây dựng đã ban hành TT 11 và văn bản này sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/10/2013.

 

PV:  Theo TT 11, những chủ đầu tư nào sẽ phải thực hiện chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án BĐS và nội dung báo cáo là gì, thưa ông?

 

Ông Nguyễn Mạnh Hà: Theo quy định tại TT 11, kể từ quý IV/2013, chủ đầu tư các dự án BĐS phải thực hiện chế độ báo cáo về triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án BĐS, bao gồm chủ đầu tư các dự án: phát triển nhà ở; đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn; dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị do Nhà nước thành lập. 

 

Trong bản báo cáo, các chủ đầu tư phải thực hiện báo cáo các nội dung bắt buộc sau:

 

Thứ nhất, báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án BĐS, gồm các nội dung cơ bản của dự án theo văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi dự án BĐS có điều chỉnh, bổ sung thì chủ đầu tư các dự án BĐS có trách nhiệm lập báo cáo bổ sung những nội dung điều chỉnh. 

 

Thứ hai, báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án BĐS gồm: nội dung về tình hình giải phóng mặt bằng; tình hình đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; tình hình đầu tư xây dựng công trình kiến trúc, nhà ở trong phạm vi dự án.

 

Thứ ba, báo cáo về tình hình kinh doanh tại dự án BĐS, gồm: tình hình huy động vốn; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính; tình hình bán, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất...

 

Cuối cùng là báo cáo kết thúc đầu tư xây dựng dự án BĐS gồm các nội dung chính của dự án BĐS sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng.

 

Đặc biệt, quy định của TT 11 còn yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh tại dự án BĐS cho khi đến khi bán, cho thuê toàn bộ BĐS được phép kinh doanh trong dự án khi dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng.

 

PV: Các chủ đầu tư BĐS sẽ phải thực hiện những báo cáo này trong thời hạn như thế nào?

 

Ông Nguyễn Mạnh Hà: Quy định tại TT 11 cho biết, các chủ đầu tư BĐS sẽ phải gửi báo cáo bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử về Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng theo các thời hạn cụ thể. 

 

Về thời hạn gửi báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án BĐS là sau 7 ngày kể từ khi có quyết định chấp thuận đầu tư hoặc cho phép đầu tư, quyết định phê duyệt dự án BĐS của cơ quan có thẩm quyền, giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài); sau 7 ngày phải gửi báo cáo bổ sung khi có quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

 

Về thời hạn gửi báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và báo cáo tình hình kinh doanh dự án BĐS là báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 25 của tháng cuối quý) và báo cáo hàng năm (trước ngày 25/12).

 

Còn thời hạn gửi báo cáo kết thúc đầu tư xây dựng là sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựng công trình theo giai đoạn đầu tư hoặc hoàn thành dự án BĐS thành phần (giai đoạn đầu tư hoặc dự án thành phần được ghi trong quyết định chấp thuận đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, quyết định cho phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư...); sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ công trình của dự án.

 

PV: Cơ quan nào sẽ đứng ra giám sát, kiểm tra việc thực hiện và xử lý vi phạm về báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án BĐS, thưa ông?

 

Ông Nguyễn Mạnh Hà: Về kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo, thì theo quy định tại TT 11, Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của chủ đầu tư các dự án BĐS trên địa bàn. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra tình hình triển khai và chế độ báo cáo của chủ đầu tư các dự án BĐS để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

 

Đối với việc xử lý vi phạm, TT 11 quy định rõ, chủ đầu tư các dự án BĐS không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, nội dung không chính xác, không đầy đủ theo quy định tại TT 11 thì vi phạm lần thứ nhất, Sở Xây dựng địa phương sẽ gửi văn bản nhắc nhở tới chủ đầu tư. Đối với vi phạm lần thứ hai sẽ công khai thông tin về hành vi vi phạm lên trang thông tin điện tử của các cấp Bộ, ngành liên quan; đồng thời, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.  

PV: Xin cảm ơn ông!

Bích Thảo (thực hiện)

ngocthanh