Kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP

Huy động tối đa, có hiệu quả mọi nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (KCHT) đường sắt, từng bước giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và nâng cao tỷ lệ vốn xã hội hóa đầu tư KCHT đường sắt. Đây là mục tiêu trọng tâm mà ngành giao thông vận tải (GTVT) đặt ra tại Đề án Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư KCHT đường sắt. Đề án này vừa được phê duyệt.

Huy động tối đa, có hiệu quả mọi nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (KCHT) đường sắt, từng bước giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và nâng cao tỷ lệ vốn xã hội hóa đầu tư KCHT đường sắt. Đây là mục tiêu trọng tâm mà ngành giao thông vận tải (GTVT) đặt ra tại Đề án Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư KCHT đường sắt. Đề án này vừa được phê duyệt.

Đối với hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có, sẽ thực hiện xã hội hóa kinh doanh, khai thác công trình đường sắt

 Ảnh: Lê Tiên

 

Theo Bộ GTVT, định hướng huy động vốn xã hội hóa để đầu tư KCHT đường sắt là Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục KCHT đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; còn các hạng mục khác như: nhà ga, kho ga, ke ga, bãi hàng, các khu dịch vụ hỗ trợ khác sẽ thực hiện huy động vốn xã hội hóa để đầu tư, kinh doanh và khai thác. 

 

Đối với hệ thống KCHT đường sắt hiện có, sẽ thực hiện xã hội hóa kinh doanh, khai thác công trình đường sắt bằng cách khuyến khích, kêu gọi nhà đầu tư đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng để cùng khai thác, kinh doanh nhà ga, kho ga, bãi hàng và các khu dịch vụ. Bên cạnh đó, ngành GTVT cũng sẽ lựa chọn tuyến, đoạn tuyến đường sắt phù hợp để thực hiện thí điểm nhượng quyền kinh doanh, khai thác. Tùy vào mức độ nhượng quyền, nhà đầu tư có thể được quyền kinh doanh, khai thác KCHT tuyến đường sắt trong một thời gian nhất định và chịu trách nhiệm bảo trì KCHT; bảo đảm an toàn chạy tàu, đảm bảo an sinh xã hội trên tuyến.

 

Còn đối với hệ thống KCHT đường sắt xây dựng mới, ngành GTVT sẽ kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng một phần hoặc toàn bộ dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP), trên cơ sở Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lãi vay, thời gian vay, tỷ giá…; phần vốn của Nhà nước tham gia công tác giải phóng mặt bằng, phần vốn đầu tư các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chạy tàu. 

 

Bộ GTVT cũng đưa ra các giải pháp huy động vốn xã hội hóa để đầu tư KCHT đường sắt. Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GTVT đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường sắt theo hướng bổ sung các quy định về nhượng quyền quản lý, kinh doanh khai thác KCHT đường sắt; xây dựng và ban hành Nghị định quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHT đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả KCHT đường sắt và tăng cường nguồn vốn phục vụ công tác bảo trì và phát triển tài sản KCHT đường sắt…

 

Cùng với các giải pháp về cơ chế, chính sách và đổi mới tổ chức quản lý, ngành GTVT sẽ đẩy mạnh xã hội hóa về kinh doanh vận tải đường sắt. Ngành GTVT sẽ đẩy mạnh thực hiện tách bạch tổ chức giữa doanh nghiệp kinh doanh KCHT với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt để đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt đối xử trong hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt, khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh vận tải đường sắt. Ngành GTVT cũng sẽ thực hiện kêu gọi xã hội hóa đầu tư phương tiện đầu máy, toa xe đường sắt để phát huy hiệu quả đầu tư KCHT đường sắt; khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh, các tổ chức công nghiệp đường sắt trong nước và nước ngoài đầu tư hoặc liên doanh, liên kết đầu tư sản xuất mới phương tiện đầu máy, toa xe và khai thác, kinh doanh vận tải đường sắt.  

 

Ngoài ra, ngành GTVT sẽ tổ chức rà soát, đánh giá tình hình, mục đích sử dụng đất dành cho đường sắt hiện nay và lập kế hoạch sử dụng quỹ đất dành cho các công trình đường sắt, đất đang giao cho các doanh nghiệp đường sắt quản lý; xác định quyền sử dụng đất dành cho đường sắt; đồng thời lập quy hoạch hệ thống ga hành khách, ga hàng hóa để tận dụng mặt bằng các bãi hàng không sử dụng trong phạm vi đất dành cho đường sắt, đưa ra Danh mục kêu gọi đầu tư cho các công trình này.

Tuấn Dũng

ngocthanh