Kết thúc dự án quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam

Văn phòng của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa thông tin về việc hoàn tất các thủ tục cuối cùng để kết thúc dự án “Tăng cường Thể chế về quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam”.

Văn phòng của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa thông tin về việc hoàn tất các thủ tục cuối cùng để kết thúc dự án “Tăng cường Thể chế về quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam”. 

 

Dự án này được JICA thực hiện cùng với Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như một đối tác chính, được khởi động tháng 9 năm 2013 trong bối cảnh Luật Bảo vệ môi trường 2005 đang được sửa đổi.

 

Dự án hướng tới tăng cường khả năng về thể chế cho công tác quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam; phát triển được một số hướng dẫn kỹ thuật và đề xuất hữu ích như hệ thống quản lý nguồn phát thải; xác định lộ trình cho việc xây dựng các kế hoạch quản lý ô nhiễm không khí thực tiễn và hiệu quả cho Hà Nội và TP.HCM…

 

Trong vai trò là đối tác của Dự án, Tổng cục Môi trường Việt Nam cho biết: “Trong số các Quy chuẩn Việt Nam đã được Dự án khuyến nghị nên sửa đổi, 6 quy chuẩn đã được lên kế hoạch cho việc sửa đổi và ban hành bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2015. Với khuyến nghị về các tham số tiên tiến và một cách tiếp cận linh hoạt, bộ quy chuẩn này sẽ góp phần vào quy trình sửa đổi các quy chuẩn Việt Nam một cách có hiệu quả. 5 quy chuẩn Việt Nam còn lại được kỳ vọng sửa đổi và ban hành trong năm 2016”.

T. Tuyết

ngocthanh