Kết quả tích cực và những hạn chế trong hoạt động của ngành xây dựng

Đầu tư của ngành xây dựng trong năm 2014 đã mang đến những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để những kết quả này bền vững, ngành xây dựng còn rất nhiều việc phải làm trong năm 2015, trong đó có vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tái cơ cấu các doanh nghiệp.

Đầu tư của ngành xây dựng trong năm 2014 đã mang đến những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để những kết quả này bền vững, ngành xây dựng còn rất nhiều việc phải làm trong năm 2015, trong đó có vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tái cơ cấu các doanh nghiệp.

IMG

Vốn đầu tư phát triển mà toàn ngành xây dựng thực hiện trong năm 2014 là 15.060 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch, bằng 144,2% so với năm 2013

 Ảnh: Lê Tiên

Kết quả tích cực từ các hoạt động đầu tư 

Đánh giá về tình hình hoạt động của các tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Xây dựng quản lý, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2014, các tổng công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển so với 3 năm trước. Một số đơn vị đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và cao hơn so với mức thực hiện năm 2013.

 

Dẫn chứng cho đánh giá này, Bộ Xây dựng cho biết, vốn thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 của toàn Ngành là 15.060 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch, bằng 144,2% so với năm 2013. Trong đó, vốn dự kiến dành cho phát triển nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội là 9.723 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,1% kế hoạch vốn năm 2014 của các doanh nghiệp thuộc Bộ, nhưng kết quả thực hiện hoạt động đầu tư này trong năm 2014 đã vượt kế hoạch khi đạt tới con số 10.004 tỷ đồng. 

 

Đầu tư cho xi măng _ lĩnh vực đầu tư quan trọng hỗ trợ phát triển hoạt động của ngành xây dựng cũng cho thấy sự tăng trưởng khá. Năm 2014, các doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện đầu tư tại 11 dự án xi măng, với kế hoạch đầu tư là 648,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,4% kế hoạch vốn năm 2014; tuy nhiên, đến hết năm 2014, vốn đầu tư đã thực hiện cho các dự án xi măng đã đạt tới 844,7 tỷ đồng. 

 

Bên cạnh đó, các lĩnh vực đầu tư khác như: giao thông, thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng; cơ khí, kết cấu thép… có kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 là 1.965 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,3% kế hoạch vốn năm 2014, nhưng thực hiện trong năm đạt tới 2.469,7 tỷ đồng, cao hơn gần 500 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

 

Đáng chú ý, lĩnh vực xây lắp chiếm tỷ lệ 37% tổng giá trị sản xuất, kinh doanh, vẫn tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo trong hoạt động toàn Ngành. 

 

Điểm sáng trong năm 2014 là các đơn vị đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng nhiều công trình trọng điểm trên cả nước như: Thủy điện Lai Châu, Nhà Quốc hội, Nhiệt điện Vũng Áng, Lọc dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Thái Bình,...; đồng thời đẩy nhanh thực hiện các dự án, cụm công trình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại các đô thị. 

 

Những hạn chế và biện pháp khắc phục

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong vai trò là cơ quan quản lý, Bộ Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng của các tổng công ty trực thuộc. Năm 2014, các tổng công ty toàn Ngành đã triển khai nhiều dự án trên phạm vi cả nước, tuy nhiên chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp; tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến đô thị công, nợ đọng trong xây dựng cơ bản vẫn là vấn đề gây bức xúc. 

 

Bên cạnh đó, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung một số định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng còn chậm, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

 

Một hạn chế nữa ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp là tiến trình thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Bộ còn chậm, nhất là việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh. Nguyên nhân của sự chậm trễ này chủ yếu do vướng mắc các quy định về bảo toàn vốn nhà nước và việc thu xếp vốn cho một số dự án đầu tư quy mô lớn còn khó khăn.

IMG

Tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến đô thị công, nợ đọng trong xây dựng cơ bản là những vấn đề gây bức xúc mà ngành xây dựng cần có biện pháp khắc phục trong năm 2015

 Ảnh: LTT

Chất lượng nguồn nhân lực cũng được Bộ Xây dựng nêu ra như một nguyên nhân gây nên những hạn chế cho hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc. Cụ thể, tại nhiều doanh nghiệp hiện nay, việc phân cấp chưa đồng bộ với việc tổ chức bộ máy; chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu; lực lượng cán bộ chuyên trách về xây dựng ở các cấp còn mỏng; năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng còn hạn chế, trong đó có các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước...

 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2015 sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng, đặc biệt là đối với các công trình, dự án sử dụng vốn nhà nước; kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình của các chủ thể trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình.

 

Một nhiệm vụ đáng chú ý trong kế hoạch năm 2015 của Bộ Xây dựng là sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật đã công bố cho phù hợp với  các công nghệ, biện pháp và điều kiện thi công; rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

 

Về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, trong năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện sắp xếp lại bộ máy các cơ quan chuyên môn về xây dựng, đáp ứng yêu cầu công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán các công trình xây dựng. Bộ cũng sẽ thực hiện sắp xếp lại các Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ này để giao làm chủ đầu tư và tổ chức quản lý các dự án sử dụng vốn nhà nước đạt hiệu quả.

Quang Minh

 

 

 

 

ngocthanh