Kết quả thanh tra và phòng chống tham nhũng quý I/2015

Ngày 14/4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chính thức công bố kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I/2015.

Ngày 14/4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chính thức công bố kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I/2015.  

 

Phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 3.500 tỷ đồng qua thanh tra

TTCP cho biết, quý I/2015, toàn ngành đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 3.503,9 tỷ đồng, 57,7 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.990,7 tỷ đồng, 54,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 1.513,2 tỷ đồng, 2,8 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 138,3 tỷ đồng.

 

Trong quý I/2015, riêng TTCP đã ban hành kết luận 10 cuộc thanh tra, 2 kết luận kiểm tra; xây dựng báo cáo và hoàn thiện 11 kết luận thanh tra, 1 kết luận kiểm tra; tiếp tục tiến hành 13 cuộc thanh tra. Qua 10 cuộc thanh tra đã có kết luận, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 683,5 tỷ đồng, 18 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 252 tỷ đồng, 18 ha đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 431,5 tỷ đồng. 

IMG

Trong quý I/2015, toàn ngành thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.990,7 tỷ đồng, 54,9 ha đất

Ảnh: Tất Tiên

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 1.446 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc và ban hành kết luận 683 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm với số tiền 377,3 tỷ đồng, 39,7 ha đất; kiến nghị thu hồi 220,9 tỷ đồng, 36,9 ha đất (đã thu 36,2 tỷ đồng, 24,3 ha đất); kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 156,4 tỷ đồng, 2,8 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét 14 vụ việc, 24 đối tượng.

 

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, TTCP cho biết, trong quý I/2015, lực lượng thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 115.052 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện 55.651 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền 2.443,1 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 1.517,8  tỷ đồng; đã ban hành 46.123 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 138,3 tỷ đồng (đã thu 1.277,8 tỷ đồng). 

 

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

Thông tin với báo chí, TTCP cho biết, trong quý I, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Bên cạnh đó, ngành thanh tra đã tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, PCTN đều được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra 867 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 7 đơn vị vi phạm.

 

Ngoài ra, trong quý I/2015, TTCP đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014 của các bộ, ngành, địa phương theo quy định; các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 312 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 4 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 9,5 tỷ đồng. 

 

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, TTCP cho biết, trong quý I/2015, có 3 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 3 người. Còn toàn ngành thanh tra đã phát hiện 7 vụ và 9 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 9 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự 6 vụ, 7 đối tượng. 

Tuấn Dũng

 

ngocthanh