JICA hỗ trợ nâng cao chất lượng dự án xây dựng

(BĐT) - Sau hơn hai năm thực hiện Dự án Hợp tác kỹ thuật: “Tăng cường năng lực về dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam”, năng lực nhà thầu nói chung và năng lực quản lý hợp đồng xây dựng nói riêng của nhà thầu Việt Nam đã có những cải thiện.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Nhận xét trên được đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đưa ra tại Hội thảo diễn ra ngày 16/6 tại Hà Nội với chủ đề đào tạo về quản lý dự án xây dựng. Hội thảo là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Hợp tác kỹ thuật nêu trên.

Hai nội dung chính được đề cập tại Hội thảo là đánh giá năng lực nhà thầu và quản lý hợp đồng. Đánh giá về năng lực nhà thầu và quản lý hợp đồng của Việt Nam, JICA cho rằng, dù đã được cải thiện nhưng việc quản lý chất lượng dự án và quản lý an toàn trong xây dựng vẫn còn thiếu sót nên vẫn để xảy ra tai nạn trong xây dựng. Hợp đồng của các dự án xây dựng chưa được quản lý hiệu quả dẫn đến nhiều tranh chấp trong thi công, gây khó khăn trong triển khai dự án. Dự án sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực của cán bộ và đơn vị liên quan tham gia dự án xây dựng, từ đó giúp cho việc quản lý các dự án xây dựng tại Việt Nam được thực hiện theo đúng chuẩn mực quốc tế.            

Việt Anh